• YY业务

  更新时间 : 2020/6/3 10:13:17
 •     5位频道申请=600元
      6位频道申请=10元
      1000频道积分=5元
  -----------------------------------------------
      YY保频道
      6位保频道=3元/月  15元/年
      5位保频道=6元/月  30元/年
      4位保频道=9元/月  45元/年
  -----------------------------------------------
      YY人气代挂
      100人气 24小时在线= 10元/月
      1000人气 24小时在线=90元/月
      3000人气 24小时在线=200元/月
  -----------------------------------------------
      YY年费代挂
      10个年费号   24小时在线=150/月
      100个年费号 24小时在线=1400/月
  -----------------------------------------------
      YY会员签到
      5元/月    10元/年    50元/永久
      签到一个月可多得300+点成长值左右
      联系QQ:7990355 微信:7990355  点击关闭
  • 点击这里给我发消息